Edictes

Exercici: 2021 Bop: 69-0 Edicte: 2749 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació inicial del Reglament del servei de cementiri de Rupià
Exercici: 2021 Bop: 64-0 Edicte: 2458 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions fotovoltaiques municipals
Exercici: 2021 Bop: 52-0 Edicte: 1956 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 12-0 Edicte: 169 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació inicial del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9871 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança general de preus públics
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9869 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 240-0 Edicte: 9288 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació inicial del Projecte executiu d'una instal·lació fotovoltaica
Exercici: 2020 Bop: 217-0 Edicte: 8071 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Informació pública dels expedients de modificació pressupostària 3/2020 i 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 213-0 Edicte: 8004 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació provisional de l'Ordenança general de preus públics
Exercici: 2020 Bop: 213-0 Edicte: 7999 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021