Edictes

Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10413 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla per a 2019
Exercici: 2019 Bop: 241-0 Edicte: 9885 AJUNTAMENT DE RUPIA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació pressupostària
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8521 AJUNTAMENT DE RUPIA Edicte d'informació pública d'un projecte d'obres en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 202-0 Edicte: 8123 AJUNTAMENT DE RUPIÀ Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació pressupostària
Exercici: 2019 Bop: 160-0 Edicte: 6744 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 87-0 Edicte: 3341 AJUNTAMENT DE RUPIÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 72-0 Edicte: 2670 AJUNTAMENT DE RUPIÀ Edicte d'exposició pública del compte general de l'any 2018
Exercici: 2019 Bop: 56-0 Edicte: 1964 AJUNTAMENT DE RUPIÀ Anunci de licitació del contracte d'adquisició per compravenda d'un immoble
Exercici: 2019 Bop: 56-0 Edicte: 1963 AJUNTAMENT DE RUPIÀ Anunci de convocatòria per a l'adjudicació de sis parcel·les per a habitatge assequible
Exercici: 2019 Bop: 56-0 Edicte: 1951 AJUNTAMENT DE RUPIÀ Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla per a l'any 2019