Edictes

Exercici: 2020 Bop: 160-0 Edicte: 6032 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 133-0 Edicte: 4610 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 55-0 Edicte: 1970 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 17-0 Edicte: 393 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Suspensió de llicències d'habitatges d'ús turístic
Exercici: 2020 Bop: 9-0 Edicte: 59 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 6-0 Edicte: 82 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Relació concreta i individualitzada dels béns afectats per l'expropiació pels espais lliures de l'Horta d'en Martinell i de Mas Maymó
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10413 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla per a 2019
Exercici: 2019 Bop: 241-0 Edicte: 9885 AJUNTAMENT DE RUPIA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació pressupostària
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8521 AJUNTAMENT DE RUPIA Edicte d'informació pública d'un projecte d'obres en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 202-0 Edicte: 8123 AJUNTAMENT DE RUPIÀ Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació pressupostària