Edictes

Exercici: 2022 Bop: 115-0 Edicte: 5478 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Rectificació d'error en la Plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 111-0 Edicte: 5312 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Exposició pública d'un projecte d'obres aprovat inicialment
Exercici: 2022 Bop: 111-0 Edicte: 5308 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 89-0 Edicte: 3726 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient 3/2022 de modificació del pressupost
Exercici: 2022 Bop: 67-0 Edicte: 2599 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació provisional de l'expedient 3/2022 de modificació del pressupost
Exercici: 2022 Bop: 66-0 Edicte: 2524 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2022 Bop: 66-0 Edicte: 2523 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2022 Bop: 65-0 Edicte: 2501 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2022 Bop: 61-0 Edicte: 2305 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva d'una expropiació
Exercici: 2022 Bop: 55-0 Edicte: 2004 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 2022