Edictes

Exercici: 2022 Bop: 15-0 Edicte: 363 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Aprovació inicial del pressupost únic per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 12-0 Edicte: 124 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació provisional del pressupost de la corporació per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10523 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 218-0 Edicte: 9533 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Informació pública de la declaració de la necessitat d'ocupació i la relació concreta i individualitzada dels béns afectats d'expropiació urbanística
Exercici: 2021 Bop: 218-0 Edicte: 9405 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Exposició pública del projecte d'obres d'adequació d'entrades del municipi de Rupià
Exercici: 2021 Bop: 210-0 Edicte: 8966 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient 1/2021 de modificació del pressupost
Exercici: 2021 Bop: 207-0 Edicte: 8827 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 188-0 Edicte: 8066 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació provisional de l'expedient 1/2021 de modificació del pressupost
Exercici: 2021 Bop: 174-0 Edicte: 7765 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 151-0 Edicte: 6908 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Exposició pública d'un projecte d'obres